OVERZICHT PRODUCTEN

Softwareoplossingen voor beoordeling van uw biogasproject en uw installatiebeheer

NEEM SNELLER BETERE BESLISSINGEN

anessa AD•A en anessa AD•O zijn softwareoplossingen om potentiële biogasprojecten sneller te kunnen beoordelen en de operationele omstandigheden voor bestaande anaerobe-vergistingsinstallaties te optimaliseren.

anessa AD•A biedt consultants en projectontwikkelaars gedetailleerde analyses van de belangrijkste factoren om de levensvatbaarheid van een potentieel project nauwkeurig te kunnen beoordelen. Daarbij wordt gekeken naar afvalgrondstoffen, uitstoot van broeikasgassen, technologie en een degelijke financiële rapportage. Het moeizame proces van businesscases maken of levensvatbaarheidsonderzoek uitvoeren wordt vereenvoudigd door ingebouwde simulaties en procesmodellering.

anessa AD•O is ontwikkeld voor operators van bestaande biogasinstallaties die streven naar optimale omstandigheden voor het hoogst mogelijke rendement. Operators krijgen waardevol inzicht in het beheer van de installatie. Ze worden stapsgewijs begeleid bij het maken van een zo goed mogelijk recept met de beschikbare input en de gewenste outputvariabelen. Zodra de informatie is ingevoerd, automatiseert de anessa-software met behulp van de simulatie-engine en kunstmatige intelligentie het proces op een betrouwbare manier om het optimale recept te vinden.

anessa AD•A en anessa AD•O werken goed samen. Koppel deze krachtige softwaretools om te bekijken wat er kan worden aangepast bij bestaande installaties. Krijg toegang tot nieuwe manieren om rendabel energie op te wekken met een betere efficiëntie.

SOFTWARE VOOR BEOORDELING VAN BIOGASPROJECTEN

SOFTWARE VOOR BEHEER VAN BIOGASINSTALLATIES