Lidmaatschappen, partnerschappen en samenwerkingsverbanden

De Integrated Biogas Alliance (IBA) is een samenwerkingsverband van internationaal erkende technologiebedrijven met bewezen succes in de biogasbranche. Ze hebben hun krachten gebundeld op niet-exclusieve basis om de wereldwijde biogasbranche te voorzien van een unieke, volledig geïntegreerde platformoplossing voor het omzetten van organisch afval in hernieuwbare energie.

Met deze platformoplossing lopen ontwikkelaars, investeerders en bedrijven die zich bezighouden met techniek, inkoop en bouw minder risico bij de ontwikkeling van biogasinstallaties en de uitvoering van projecten, en krijgen ze makkelijker financiering bij banken. De IBA is wereldwijd actief en kan met zijn uitgebreide bereik en toeleveringsketen vrijwel alle soorten organisch afval verwerken, zoals mest en gft-afval. Daarbij kunnen biogas, compost en andere organische meststoffen worden geproduceerd voor projecten waar ook ter wereld.

IfB is een gerenommeerd Duits bedrijf onder leiding van prof. Frank Scholwin. Het is opgericht om bij te dragen aan het vinden van een duurzamere manier van leven en aan de bescherming van het klimaat.

IfB voert wetenschappelijke analyses uit, geeft deskundig advies, doet ontwikkelingswerk, stelt beoordelingsrapporten op over technische en economische concepten en houdt zich bezig met kennisoverdracht.

Het International Biogas and Bioenergy Centre of Competence (IBBK) is een netwerk van experts, bedrijven en groepen van geïnteresseerde partijen en onderwijsinstellingen op het gebied van biogas en bio-energie. Het IBBK houdt zich bezig met regionale, nationale en internationale activiteiten, waarbij voortdurend wordt gewerkt om te voldoen aan de groeiende vraag naar onafhankelijke, neutrale informatievoorziening op het gebied van biogas en bio-energie. De nadruk ligt hierbij op educatief en projectmatig werk.

De missie van het Canadese nationale centrum voor elektrochemie en milieutechnologie CNETE is het uitvoeren van toegepast onderzoek, leveren van technische ondersteuning en bieden van informatie om bedrijven te helpen bij het opzetten en uitvoeren van innovatieprojecten en het ontwikkelen van nieuwe technologische toepassingen op het gebied van bioprocessen, membraanscheidingstechnologie en elektrochemie.

De World Biogas Association is de wereldwijde brancheorganisatie voor de sectoren biogas, stortgas en anaerobe vergisting (AD), gericht op het bevorderen van de wereldwijde toepassing van biogas. Volgens ons biedt het wereldwijde gebruik van biogastechnologieën kansen op meerdere vlakken. Het kan bijdragen aan de productie van schone, hernieuwbare energie, waarbij tegelijkertijd wereldwijde problemen op het gebied van ontwikkeling, volksgezondheid en economische groei worden aangepakt.

Ons streven is om alle organisaties in de biogasbranche internationaal en mondiaal te vertegenwoordigen. Daarbij gaat het om nationale verenigingen, biogasexploitanten en -ontwikkelaars, leveranciers van apparatuur, waterbedrijven, de landbouwsector, afvalbedrijven en instellingen voor academisch onderwijs en onderzoek.

De Anaerobic Digestion and Bioresources Association (ADBA) brengt onze branche bijeen om ideeën uit te wisselen en de beste werkwijzen te leren, en natuurlijk om zaken te doen. Als lid van ADBA staat u midden in de gemeenschap van anaerobe-vergistingsbedrijven, waar u contacten kunt leggen en zakelijke partnerschappen kunt opbouwen.

Bij ADBA weten we dat onze jonge branche voortdurend in beweging is. Met een ADBA-lidmaatschap beschikt u altijd over de nieuwste technische informatie, interpretatie van regelgeving en persoonlijk advies van ons deskundige team. Als lid hebt u toegang tot de kennis en ervaring van de volledige markt

BiogasWorld is een kennisbedrijf dat werkt aan de ontwikkeling en uitbouw van de wereldwijde biogas- en groengasbranche via ons bedrijfsplatform en -netwerk. Ons doel is ondersteuning van alle projectontwikkelaars en -leveranciers in de branche.

BiogasWorld heeft als visie om het startpunt te worden voor alle projecten op het gebied van biogas en groen gas. We faciliteren de centralisatie en standaardisatie van informatie over alles wat met biogas en groen gas te maken heeft. Daarvoor zetten we meerdere nuttige bronnen en hulpmiddelen in.