BASISTECHNOLOGIEËN

De basistechnologieën van anessa vormen een krachtig gereedschap voor ingenieurs en operators. De software van anessa is gebaseerd op softwaremodellen en algoritmen die nauwgezet engineeringsprincipes volgen. Zo maakt u in een handomdraai complexe en langdurige berekeningen die onmogelijk handmatig of in een spreadsheet gedaan zouden kunnen worden.

De softwareproducten van anessa zijn gebaseerd op twee inhouse ontwikkelde basistechnologieën.

In de Simulation Engine (SE) van anessa zijn vier standaardrekenmodellen geïntegreerd die binnen de branche algemeen worden geaccepteerd.

Grondstofmodel

Operationeel model anaërobe vergisting

Model broeikasgasemissie

Model financiële evaluatie

Deze software voert gedetailleerde simulaties van anaerobe-vergistingsprojecten uit en genereert betrouwbare resultaten die het volledige proces beslaan.

De algoritmen van anessa op basis van kunstmatige intelligentie en machine learning identificeren snel uit miljoen scenario’s de optimale procesinstellingen – een proces dat met gangbare methoden ondoenbaar zou zijn. Onze teams van computerwetenschappers en biogasexperts werken voortdurend aan efficiëntere algoritmen.

Genetische algoritmen

Onze genetische algoritmen doorzoeken miljoenen mogelijke simulaties om snel en efficiënt de optimale installatieset-up te vinden.

Neurale netwerken

Onze neurale netwerken zijn zo ontworpen dat ze leren van de verbanden tussen daadwerkelijke installatie-inputs en -outputs. Vervolgens worden deze verbanden uitvoerig in kaart gebracht om nauwkeurig te voorspellen wat er gebeurt onder andere omstandigheden.

Werken bij anessa

Wilt u meehelpen om de biogasbranche te moderniseren? Wij horen graag van u.